Strona główna

Komunikaty

Aktualne komunikaty znajdują się na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w zakładce "Oświadczenia - komunikaty" pod adresem: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=7

INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
Godziny pracy biur prokuratur rejonowych: poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00.

Prokurator Rejonowy lub osoba go zastępująca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki: od godz. 10:00 do godz. 13:00.

W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.