Strona główna

Z A W I A D O M I E N I E o drugim etapie konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu

Powrót do listy

piątek, 14 kwietnia 2017

                     

  

 PROKURATURA OKRĘGOWA

WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

 Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017r.

PO V WO 1111.2.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

o drugim etapie konkursu na stanowisko informatyka

w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu

 

           Komisja konkursowa informuje, że po dokonaniu w dniu 14 kwietnia 2017r. wstępnej selekcji kandydatów pod katem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, do drugiego etapu konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, zakwalifikował się Pan Michał Mastalerz.

 

           Pan Fedir Sydoruk nie został zakwalifikowany do II etapu z powodu niespełnienia warunków formalnych (brak wykształcenia kierunkowego informatycznego pierwszego stopnia, wniosku o dopuszczenie do konkursu, oświadczenia kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego lub przestępstwo skarbowe i oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu).

 

Drugi etap konkursu - praktyczny sprawdzian umiejętności zostanie przeprowadzony w dniu 21 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Wschód, ul. Piłsudskiego 38 b, pok. 111 (I piętro).

 

Przypomina się o konieczności posiadania przy sobie aktualnego dokumentu tożsamości.

                                                                                                                            Sekretarz Komisji

                                                                                                                             Dariusz Kucharski