Strona główna

Kontakt


Korespondencję w sprawach należących do zakresu właściwości Ministra Sprawiedliwości należy wysyłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa


 

Korespondencję w sprawach należących do zakresu właściwości Prokuratora Generalnego w szczególności mających za przedmiot działalność jednostek organizacyjnych prokuratury bądź poruszających kwestie należące do zakresu właściwości jednostek organizacyjnych prokuratury) należy wysyłać na adres:

Prokuratura Krajowa

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

tel. (22) 12 51 594

tel. (22) 12 51 333

fax (22) 12 51 471

NIP: 5213725847

REGON: 363918998

 

Skarga/wniosek nadesłana do organu niewłaściwego do jej rozpatrzenia podlega przekazaniu właściwemu organowi (art. 231 kpa).

 

W celu uzyskania informacji, których nie znaleźli Państwo na stronie, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej


 

Pisma i dokumenty mogą być składane osobiście w biurze podawczym Prokuratury Krajowej w godz. 8:15 - 15:45 bądź pocztą na wyżej podany adres, jak również na adres poczty elektronicznej.

 

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Instytutu Pamięci Narodowej
pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa