Strona główna

Informacja o kontroli wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych.

Powrót do listy

czwartek, 3 marca 2016

Na podstawie upoważnienia NR WA/03/15 z dnia 27 maja 2015 r. Centrale Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło „Kontrola wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych oraz rozporządzania mieniem przez Prokuraturę Generalną w latach 2012- 2015).

Kontrola zakończyła się w dniu 27 lutego 2016 r. W dniu 26 lutego 2016 r. został przedstawiony przez kontrolujących protokół kontroli, do którego w dniu 02.03.2016r. Prokurator Generalny złoży zastrzeżenia w trybie art.45 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.