Strona główna

Wystąpienie pokontrolne NIK z dn. 11.12.2014 roku - Dostarczanie pism i przesyłek sądowych oraz prokuratorskich

Powrót do listy

czwartek, 15 stycznia 2015

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotyczyła nadzoru Prokuratora Generalnego nad realizacją umowy nr 68-ZP-U/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych".

W załączeniu przedstawiamy wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli KPB-4113-001-02/2014 z dn. 11.12.2014 r. o nr D/14/509 - Dostarczanie pism i przesyłek sądowych oraz prokuratorskich.