Strona główna

Lista recenzentów

prof. UG dr hab. Wojciech Cieślak

prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski

prof. UMCS dr hab. Janusz Niczyporuk

dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka prof. UW

prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski Uczelnia Łazarskiego

prof. UMCS dr hab. Grzegorz Smyk

dr Kacper Gradoń UW

prof. UŁ dr hab. Radosław Olszewski

prof. UZ dr hab. Maciej Małolepszy

prof. UŁ dr hab. Aldona Nawój - Śleszyński

dr Piotr Milik ASW