Strona główna

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Łodzi

Naczelnik: Mariusz Jaworski


90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152
tel.: (42) 676 86 48 
faks.:(42) 676 86 49
E-mail: sekretariat.IIIWZ@pk.gov.pl