Strona główna

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie

Naczelnik: Maciej Florkiewicz


20-060 Lublin, ul. Głowackiego 13
tel.: (81) 53-71-700
faks: (81) 53-71-744 lub 745
E-mail: sekretariat.IIWZ@pk.gov.pl