Strona główna

Majątek

Majątkiem Prokuratury jest pozostająca w jej trwałym zarządzie nieruchomość, stanowiąca siedzibę Prokuratury Okręgowej. Jednostka dysponuje siedmioma samochodami służbowymi, sprzętem biurowym i komputerowym oraz środkami finansowymi przyznawanymi na dany rok budżetowy przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie.

  Stan majątku prokuratur okręgu radomskiego na dzień  31 grudnia 2009 r.: 

1. środki trwałe ogółem:   5.620.540,59 zł

 

o   budynki –  4.524.807,30 zł

 

o   urządzenia techniczne –  763.874,16 zł

 

o   środki transportu –  103.900,03 zł

  

2. pozostałe środki trwałe –  206.569,82 zł

 

3. wartości niematerialne i prawne –  19.389,28 zł

 

4. samochody osobowe  – 9, samochód dostawczy -1 .