Strona główna

Majątek

Szacowana wartość majątku Prokuratury Okręgowej w Warszawie na miesiąc grudzień 2011r.:

 

I.

- budynek administracyjny będący siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28,

- właściciel - Skarb Państwa,

- budynek oddany w trwały zarząd Prokuratury,

- wartość - 30.502.865,66 zł,

II.

- budynek administracyjny będący siedzibą Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33,

- właściciel - Skarb Państwa,

- budynek oddany w trwały zarząd Prokuratury,

- wartość - 3.691.118 zł.

III.

- pozostały majątek (środki trwałe i pozostałe środki trwałe)

- właściciel - Skarb Państwa,

- wartość – 16.151.073,86 zł.