Strona główna

Majątek

Majątek Prokuratury Okręgowej w Świdnicy

i podległych jej jednostek według stanu na dzień 31.12.2007 r.

 

Wartość bilansowa w zł.


1) Budynki i lokale - 1.201.759

2) Budowle - 69.497

3) Urządzenia techniczne i maszyny - 1.286.376     

4) Środki transportu - 60.379                                                                     

5) Inne środki trwałe - 0                                            


RAZEM  - 12.618.011