Strona główna

Majątek

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu dysponuje środkami trwałymi znajdującymi się w ewidencji

księgowej ogółem: 6 636 086,26 w tym:

 

1. Środki trwałe - 5 608 022,59 zł

 

  • Grunty - 478 621,59
  • Budynki, lokale - 3 212 647,64 zł
  • Urządzenia techniczne i maszyny - 1 452 842,18 zł
  • Środki transportu - 220 578,00 zł
  • Inne środki trwałe - 243 333,19 zł
2. Wartości niematerialne i prawne - 95 792,68 zł
3. Pozostałe środki trwałe (w tym księgozbiór) - 932 270,99 zł