Strona główna

Majątek

0/ Grunty -164.423,00

1/ Budynki i budowle - 22.736.652,52

2/ Maszyny ,urządzenia ,sprzęt komputerowy - 1.997.015,36

3/ Urządzenia techniczne - 367.187,60

4/ Środki transportu - 154.350,00

5/ Wyposażenie sprzęt biurowy - 269.045,16

 

łączna wartość środków trwałych 25.688.673,64