Strona główna

Majątek

Wartość brutto środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych wg. ewidencji księgowej na dzień 31.12.2012 r.

  1. Grupa - 146 630,00 zł.
  2. Budynki i budowle - 16 864 698,63 zł.
  3. Urządzenia techniczne i maszyny - 5 602 252,52 zł.
  4. Środki transportu - 721 735,71 zł.
  5. Inne środki trwałe - 10 318 945,00 zł.

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem - 33 654 261,86 zł.