Strona główna

Majątek

Majątek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

 

wartość w zł wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.  

 

 

Rodzaj  / Wartość 

  1. Środki trwałe w tym:
  • grunty                        433 496,58
  • budynki, lokale       3 907 027,91
  • urządzenia techniczne
    i maszyny                 2 208 181,53
  • środki transportu    291 118,00
  • inne środki trwałe   24 846,00
2. Wartości niematerialne i prawne     320 920,79
3. Pozostałe środki trwałe                1 908 428,62

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
strona internetowa: www.suwalki.po.gov.pl, e-mail: prokuratura@suwalki.po.gov.pl

tel. (87) 562-86-00, (87) 567 75 71