Strona główna

Majątek

Nieruchomości:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej posiada budynki i lokale :

L.p.

jednostka organizacyjna

adres budynku, lub lokalu

forma własności

powierzchnia w m2

wartość bilansowa na dzień 31.12.2016 r.

1
Prokuratura Okręgowa
w Bielsku - Białej
Bielsko - Biała 
ul. Legionów 79
trwały zarząd
1.462
12 688 798,34 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku - Białej

Bielsko - Biała ul. Listopadowa 31

trwały zarząd

1.094

257 495,68 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Południe
w Bielsku-Białej

Bielsko - Biała ul. Sobieskiego 9

trwały zarząd

1.320

151 499,12 zł

Prokuratura Rejonowa
w Cieszynie

Cieszyn ul. Gancarska 8

lokal użyczenie

669

x

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu

Żywiec ul. Powstańców Śląskich 9

trwały zarząd

1.179

1 489 000,00 zł

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu

Żywiec ul. Powstańców Śląskich 9

trwały zarząd

23

24 700,00 zł

Grunty

L.p.

jednostka organizacyjna

położenie gruntu

forma własności

powierzchnia w m2

wartość na dzień 31.12.2016 r.

1
Prokuratura Rejonowa w Cieszynie
Cieszyn ul. Wojska Polskiego 5
trwały zarząd
4 065
87 828,91 zł

 

Środki transportu:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej dysponuje następującymi samochodami służbowymi osobowymi:

L.p.

jednostka organizacyjna

marka, model

rok produkcji

wartość bilansowa na dzień 31.12.2016 r.

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu
Opel Astra II
2004
48 099,00 zł

Prokuratura Rejonowa
w Cieszynie
Skoda Fabia II Combi Ambition
2013
41 299,00 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku-Białej
Skoda Octavia Tour II
2011
52 152,00 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Południe
w Bielsku-Białej
Skoda Fabia II Combi Ambition
2012
46 000,00 zł

Prokuratura Okręgowa
w Bielsku-Białej
Skoda Octavia
2015
leasing operacyjny

Środki trwałe:

Informacja o środkach trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej

L.p.

Nazwa środka trwałego według klasyfikacji środków trwałych

wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2016 r.

1

Urządzenia techniczne i maszyny

1 805 754,44 zł

Inne Środki trwałe

432 849,56 zł

Razem pozostałe środki trwałe prokuratur okregu bielskiego na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2 333 167,80 zł