Strona główna

Majątek

         Nazwa środka trwałego według Klasyfikacji Środków Trwałych - wartość w złotych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

  • Budynki i lokale   …………………………………………………………………… 3 617 469,44
  • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ………………………… 333 486,38
  • Środki transportu  ……………………………………………………………………… 44 897,67
  • Inne środki trwałe   …………………………………………………………………… 132 224,11

 Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: ………………………………………………………… 4 128 077,60