Strona główna

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie

Naczelnik: Piotr Krupiński


31-553 Kraków, ul. Cystersów nr 18, 2 piętro
tel.: (12) 294-25-25
faks: (12) 294-29-90
E-mail: sekretariat.IVWZ@pk.gov.pl