Strona główna

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie

Naczelnik: Włodzimierz  Burkacki


01-163 Warszawa, ul. Jana Ostroroga 24E
tel: (022) 464-93-44, (022) 46-49-375
faks: (022) 46-49-370
E-mail: sekretariat.VWZ@pk.gov.pl