Strona główna

Numer 11

niedziela, 3 listopada 2013

Spis treści

 

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Generalnej

Z dziejów prokuratury polskiej (pobierz plik)

 

dr Celina Nowak, adiunkt Instytutu Nauk Prawnych PAN

Prokuratura Europejska – idea się urzeczywistnia (pobierz plik)

 

Grażyna Stronikowska, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku,

del. do Prokuratury Generalnej

Prokurator Europejski – perspektywa powstania (pobierz plik)

 

dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK w Toruniu

Botnety jako zagadnienie prawno-kryminologiczne na tle

doświadczeń amerykańskich (pobierz plik)

 

dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Akademii im. Frycza

Modrzewskiego

Dolus generalis w nauce polskiej i austriackiej (pobierz plik)

 

dr Adam Kwieciński, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Utrzymanie tymczasowego aresztowania w trybie art. 264 § 3 k.p.k.

w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (pobierz plik)

 

dr Anna Zofia Krawiec, asystent sędziego SN w Izbie Wojskowej

Kurator jako podmiot reprezentujący małoletniego pokrzywdzonego

w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

dr Michał Gabriel-Węglowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku,

del. do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

O zaskarżalności postanowienia o przedstawieniu zarzutów (pobierz plik)

 

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Quasi-list żelazny (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Agata Malasińska-Nagórny, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pojęcie „znacznej ilości” środków odurzających (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Ernsta S. Carstena i Erardo C. Rautenberga, Die Geschichte der

Staatsanwaltschaft in Deutschland bis zur Gegenwart (Historia

Prokuratury w Niemczech do czasów współczesnych), Baden-Baden

2012 – oprac. Zdzisław Brodzisz (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 kwietnia

2012 r., sygn. II AKz 233/12 (dot. zawieszenia postępowania

karnego) – oprac. dr Jacek Kosonoga (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja naukowa pt. „Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce

a obraza uczuć religijnych” (Lublin, 12 kwietnia 2013 r.) – oprac.

Erwin Kruczoń (pobierz plik)

 

 

Prawo - Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych