Strona główna

Status prawny jednostki

Powrót do listy

Podstawowe akty prawne regulujące działalność prokuratury dostępne są na stronie internetowej Sejmu RP w bazie o nazwie Internetowy System Aktów Prawnych, który  zawierają opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury