Strona główna

Ogłoszenie Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Powrót do listy

PO IV W OS 1111.2.2017

Powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy Nr 28 /17 z dnia 13 marca 2017 roku Komisja konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 13 kwietnia 2017 roku pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora, polegającego na wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych informuje, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U .2016 poz.1838)

1.    Cichosz Kamil
2.    Ciepłuch – Pankau Paulina
3.    Jaroszek Paulina
4.    Kołodziejska Katarzyna
5.    Kończal Rafał
6.    Łangowska Beata
7.    Malinowska Julia
8.    Maruszewska Małgorzata
9.    Musiałowska Paulina
10.    Niewiarowski Paweł
11.    Olender Monika
12.    Piotrkowska Karolina
13.    Rysak Weronika
14.    Sikorska Magda
15.    Sonnenfeld Marika
16.    Sulska Marta
17.    Tarchała Paulina
18.    Wilk Ewa
19.    Wojnicz Katarzyna
20.    Wołoszyn Malwina

Komisja wyznaczyła drugi etap konkursu – w postaci testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej polegającej na rozwiązaniu kazusu procesowego, na dzień 26 kwietnia 2017 roku godzina 9.00.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu winni stawić się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Okrzei 10 z dowodem osobistym w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 8.45.

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku od godziny 10.00. Lista osób dopuszczonych do trzeciego etapu zostanie ogłoszona w dniu 26 kwietnia 2017 roku i nadto opublikowana w dniu 26 kwietnia 2017 w godzinach popołudniowych.