Strona główna

Ogłoszenie Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na trzy wolne stanowiska asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy - 2 etap

Powrót do listy

PO III OS 1111.1.2017


Powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy Nr 8/17 z dnia 12 stycznia 2017 roku Komisja konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 17 lutego 2017 roku drugiego etapu konkursu dla kandydatów na trzy wolne stanowiska asystenta prokuratora, polegającego na rozwiązaniu testu i napisaniu pracy pisemnej informuje, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowano następujących 19 kandydatów, którzy uzyskali łącznie co najmniej 29 punktów w tym co najmniej 4 z pracy pisemnej (w porządku alfabetycznym):
1. Andrzejewska Magdalena
2. Bagiński Krzysztof
3. Cichocka Kinga
4. Ciepłuch – Pankau Paulina
5. Górecka Paulina
6. Guderska Agata
7. Koper Piotr
8. Kupka Katarzyna
9. Łangowska Beata
10. Marciniak – Baumgart Paula
11. Michalski Olaf
12. Renkel Grzegorz
13. Rysak Weronika
14. Sikorska Magdalena
15. Sulska Marta
16. Tarchała Paulina
17. Trzeciakowski Tomasz
18. Wilk Ewa
19. Zboiński Filip

Komisja wyznaczyła trzeci etap konkursu – w postaci egzaminu sprawdzającego predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora, na dzień 24 lutego 2017 roku godzina 10.00.

Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu z listy kwalifikacyjnej od numeru 1 (Andrzejewska Magdalena) do numeru 10 (Marciniak – Baumgart Paula) winni stawić się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Okrzei 10 z dowodem osobistym w dniu 24 lutego 2017 roku o godzinie 9.45.

Natomiast kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu z listy kwalifikacyjnej od numeru 11 (Michalski Olaf) do numeru 19  (Zboiński Filip) winni stawić się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Okrzei 10 z dowodem osobistym w dniu 24 lutego 2017 roku o godzinie 12.00.

Po zakończeniu trzeciego etapu komisja niezwłocznie ustali liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskaże kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta.