Strona główna

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko księgowej - etap 1

Powrót do listy

Sygnatura: PI IV WOS 1111.6.2017 z dnia 06-09-2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko księgowej

W dniu 6 września 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko księgowej, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Komisja obradowała w skladzie:

Przewodnicząca - Justyna Radomska - Kierownik szkolenia Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Członkowie - Alicja Oblicka - Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Sekretarz - Malgorzata Nowamkowska - Główny Księgowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Po analizie dokumentów złożonych przez kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 14 września 2017 roku o godzinie 9:00 - nw. osoby:

  1. Pani Bokuniewicz Agnieszka
  2. Pani Kusz Julia
  3. Pani Makowiec Małgorzata
  4. Pani Nowak Patrycja
  5. Pani Panasiuk Magdalena
  6. Pani Przybyłek Eliza

Na tym protokół zakończono

...pełna treść protokołu