Strona główna

Organizacja jednostki

W strukturze organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonują:

 • Wydział I Śledczy
 • Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej
 • Wydział V Organizacyjny
 • Wydział VI Sądowy, w ramach którego funkcjonuje:

Dział do Spraw Cywilnych i Administracyjnych

 • Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, w ramach którego funkcjonują działy oraz stanowiska pracy:

Dział Finansowo – Księgowy
Dział Płac i Spraw Socjalnych
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Dział Inwestycji i Remontów
Stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej

 • IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz
 • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Audytor wewnętrzny
 • Starszy inspektor do spraw obronnych
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy