Strona główna

Organizacja jednostki

Strukturę organizacyjną Prokuratury Okręgowej w Przemyślu określa Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Przemyślu nr 1/2016 z dnia 06 maja 2016 r.

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Przemyślu stanowią :

 • Prokurator Okręgowy
 • Zastępca Prokuratora Okręgowego

  a tworzą ją następujące komórki:

 • Wydział I Śledczy
 • Wydział II Organizacyjno-Sądowy z działem ds. Informatyzacji i Analiz
 • Samodzielny Dział Budżetowo-Administracyjny
 • Samodzielny Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Stanowisko - starszy inspektor ds. obronnych
 • Stanowisko - audytor wewnętrzny
 • Stanowisko - administrator bezpieczeństwa informacji