Strona główna

Organizacja jednostki

W strukturze Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim wyodrębniono:

o Wydział I Śledczy,

o Wydział IV Organizacyjno-Sądowy,

  w ramach którego funkcjonuje Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz,

o Wydział VII Budżetowo - Administracyjny,

o Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

o Starszy Inspektor do Spraw Obronnych

o Administrator Bezpieczeństwa Informacji

o Audytor Wewnętrzny