Strona główna

Organizacja jednostki

Organizację jednostki reguluje Zarządzenie nr 37.2016 Prokuratora Okręgowego w Suwałkach z dnia 13 maja 2016r. z późn. zm. w sprawie określenia wewnętrznej struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Suwałkach oraz zadań komórek organizacyjnych. 

treść zarządzenia

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
strona internetowa: www.suwalki.po.gov.pl, e-mail: prokuratura@suwalki.po.gov.pl

tel. (87) 562-86-00, (87) 567 75 71