Strona główna

Organizacja jednostki

W Prokuraturze Okręgowej w Legnicy funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

  • I Wydział Śledczy
  • II Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej
  • IV Wydział Organizacyjno-Sądowy, wskład którego wchodzi Dział Finansowo-Księgowy
  • VII Wydział Budżetowo-Administracyjny, w skład którego wchodzi Dział Finansowo-Księgowy
  • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  • Stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych
  • Stanowisko audytora wewnętrznego
  • Stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji
  • Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy