Strona główna

Organizacja jednostki

Strukturę organizacyjną Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu określa Zarządzenie nr 25/2016 Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu oraz zadań komórek organizacyjnych

 

Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu tworzą:

 

- Prokurator Okręgowy i Zastępca Prokuratora Okręgowego – jako kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu;

- Wydział I Śledczy;

- Wydział IV Organizacyjno-Sądowy, w tym Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz;

- Samodzielny Dział Budżetowo-Administracyjny;

- Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

- stanowisko – starszy inspektor do spraw obronnych;

- stanowisko – audytor wewnętrzny;

- stanowisko – administrator bezpieczeństwa informacji;

- Sekretariat Prokuratury Okręgowej