Strona główna

Organizacja jednostki

Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej została określona Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej Nr 021.9.2017 z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej oraz zadań komórek organizacyjnych.

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej stanowią:

 1. Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej,
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej.

W skład Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Wydział I Śledczy,
 2. Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
 3. Wydział IV Organizacyjno-Sądowy,
 4. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny,
 5. IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz,
 6. X  Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 7. Stanowisko Audytora wewnętrznego,
 8. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 9. Stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych,
 10. Stanowisko Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.