Strona główna

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Krakowie Nr 39/16 z dnia 6 maja 2016r. w sprawie określenia wewnętrznej struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz zadań komórek organizacyjnych.

Powrót do listy