Strona główna

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu

Prokurator Regionalny - Piotr Kowalczyk
Zastępca Prokuratora Regionalnego – Ireneusz Czopek
Zastępca Prokuratora Regionalnego - Jerzy Duplaga