Strona główna

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje

Strukturę Prokuratury Okręgowej w Katowicach reguluje Zarządzenie nr 90/17 Prokuratora Okręgowego w Katowicach z dnia 4 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału zadań i zakresu czynności kierownictwa i prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Katowicach