Strona główna

Osoby zatrudnione

Powrót do listy

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko inspektora w Biurze Kadr Prokuratury Krajowej została wybrana Pani Magdalena Kasprzak.