Strona główna

Osoby zatrudnione

Powrót do listy

Nieprzeprowadzenie naboru na stanowisko:

administratora systemu informatycznego w Biurze Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej.

Uzasadnienie:

Konkurs zakończył się bez wyboru kandydata.