Strona główna

Osoby zatrudnione

Powrót do listy

W wyniku przeprowadzonego konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Krajowej zostali wybrani:

1. Pani KOPEĆ Elżbieta,

2. Pan BANDURSKI Jakub.

Jednocześnie, komisja konkursowa w oparciu o wyniki przeprowadzonego konkursu utworzyła rezerwową listę, na której umieściła:

1. Panią OBROŚLAK Olgę,

2. Panią CHOJNACKĄ Anastazję,

3. Panią SIEŃKO-RUCIŃSKĄ Dominikę.


W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko inspektora w Biurze Kadr Prokuratury Krajowej została wybrana Pani Katarzyna Jabłońska.

Jednocześnie, komisja konkursowa w oparciu o wyniki przeprowadzonego konkursu utworzyła rezerwową listę, na której umieściła Pana Adriana Juszczyńskiego.


W wyniku przeprowadzonego konkursu na trzy stanowiska głównego specjalisty ds. systemów informatycznych w Biurze Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej zostali wybrani:

  • Pan Łukasz GRABOWSKI,
  • Pan Marcin LISEK,
  • Pan Tomasz NOWAK.