Strona główna

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów prokuratur okręgu suwalskiego

środa, 5 lipca 2017

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, publikacji podlegają oświadczenia prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych oraz asesorów na obszarze działania prokuratury okręgowej.

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Marta Chmielewska (nominacja na asesora z dniem 18.01.2017 r.)

Marcin Faszcza (nominacja na prokuratora PR z dniem 24.01.2017 r.)

Oświadczenie majątkowe prokurator, która z dniem 27.01.2017 r. przeszła w stan spoczynku:

Alicja Werkowska

 

Monika Bogusz

Ewa Brzozowska

Lucyna Jolanta Buczek-Borowska

Marcin Faszcza

Aneta Górnicka – Piskorska

Cezary Tomasz Grabala

Henryka Maria Grabowska

Jarosław Paweł Grabowski

Janusz Grzyb

Rafał Haraburda

Mirosław Ignatowicz

Radosław Leszek Jasiński

Wanda Kamińska

Dariusz Marek Kapuściński

Angelika Maria Karłowicz

Ryszard Janusz Kolenkiewicz

Anna Kolesińska – Soroka

Małgorzata Kozłowska- Szmigiero

Hanna Kuźmińska

Beata Łajewska

Eliza Maksimik

Wiesław Maksimik

Beata Katarzyna Marchel

Krzysztof Michalski

Jan Mikucki

Tomasz Milanowski

Marcin Milewski

Józef  Murawko

Leszek Stanisław Musiał

Joanna Orchowska

Ewa Maria Orzechowska

Łukasz Ryszard Paradowski

Łukasz Ryszard Paradowski (w związku z objęciem stanowiska prokuratora)

Wojciech Piktel

Marek Bogdan Piłasiewicz

Maciej Adam Piskorski

Izabela Maria Przygucka

Leszek Rudnik

Izabela Sadowska – Rejterada

Krzysztof Siemienowicz

Andrzej Bogusław Sienkiewicz

Urszula Sobolewska-Deluga

Adam Stanisław Szczytko

Jolanta Szczytko

Krystyna Jadwiga Szóstka

Andrzej Tańcula

Jarosław Tkaczuk

Ryszard Jerzy Tomkiewicz

Krystyna Halina Truszkowska

Andrzej Piotr Tylenda

Alicja Werkowska - przeniesiona w stan spoczynku dn. 27.01.2017r.

Zbigniew Walenty Węgorowski

Anna Maria Wierzchowska

Jan Wiśniewski

Maria Jolanta Zaniewska Bołtralik

Andrzej Zawadzki

Marek Zawadzki

 

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wniosek  prokuratora Piotra Murzynowskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2015

Ewa Brzozowska

Marcin Faszcza

Aneta Górnicka – Piskorska

Cezary Tomasz Grabala

Henryka Maria Grabowska

Jarosław Paweł Grabowski

Janusz Grzyb

Rafał Haraburda

Radosław Leszek Jasiński

Dariusz Marek Kapuściński

Angelika Maria Karłowicz

Ryszard Janusz Kolenkiewicz

Anna Kolesińska – Soroka

Małgorzata Kozłowska- Szmigiero

Hanna Kuźmińska

Beata Łajewska

Tomasz Milanowski

Marcin Milewski

Józef Murawko

Leszek Stanisław Musiał

Joanna Orchowska

Bożena Ożarowska

Marek Bogdan Piłasiewicz

Maciej Adam Piskorski

Izabela Maria Przygucka

Leszek Rudnik

Izabela Sadowska – Rejterada

Krzysztof  Siemienowicz

Andrzej Bogusław Sienkiewicz

Adam Stanisław Szczytko

Jolanta Szczytko

Krystyna Jadwiga Szóstka

Andrzej Tańcula

Jarosław Tkaczuk

Ryszard Jerzy Tomkiewicz

Krystyna Halina Truszkowska

Zbigniew Walenty Węgorowski

Anna Maria Wierzchowska

Jan Wiśniewski

Maria Jolanta Zaniewska Bołtralik

Marek Zawadzki

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów, którzy z dniem 16.08.2016 r. przeszli w stan spoczynku:

Janina Barbara Zębala – Łokuciejewska

Ewa Szarkiewicz – Bender

Oświadczenie majątkowe prokurator, która z dniem 10.10.2016 r. przeszła w stan spoczynku:

Bożena Ożarowska

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wnioski  prokurator Elżbiety Czupryńskiej i Krzysztofa Michalskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.