Strona główna

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów za rok 2016

Powrót do listy

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 7a i art. 175 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016 poz.177 z późniejszymi zmianami), oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Krakowie i jednostek podległych, podlegają publikacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe wszystkich prokuratorów i asesorów, za wyjątkiem oświadczeń, w których prokurator przełożony na wniosek prokuratora, który składał oświadczenie, podjął decyzję o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" (art. 104 § 7 prawo o prokuraturze).

Nazwisko i imię prokuratora (asesora)

Nie podlegają publikacji oświadczenia złożone przez n/w prokuratorów:

 1. Pana Janusza Kowalskiego                    
 2. Pana Andrzeja Kwaśniewskiego             
 3. Pana Krzysztofa Wójcika                      
 4. Pani Gabrieli Chanieckiej                     
 5. Pana Marka Wolffa-Zdzienieckiego       
 6. Pani Katarzyny Rawickiej                      
 7. Pana Piotra Piekarskiego                     
 8. Pana Mariusza Putowskiego                 
 9. Pana Krzysztofa Kocjana                      
 10. Pani Bożeny Serafin                            
 11. Pana Grzegorza Payerhina