Strona główna

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Rzeszowie

Naczelnik: Rafał Teluk


35 -078  Rzeszów, ul. Hetmańska 45 D
tel: (17) 506-13-51
faks:  (17) 506-13-40
E-mail: sekretariat.VIWZ@pk.gov.pl