Strona główna

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Białymstoku

Naczelnik: Iwona Kruszewska


15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 67
tel: (085) 652-76-50, (085) 652-76-52
faks: (085) 652-76-18, (085) 652-76-19 
E-mail: sekretariat.VIIWZ@pk.gov.pl