Strona główna

PK XF 261.19.2017

Powrót do listy

piątek, 25 sierpnia 2017

Zakup usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych prokuratury

Ogłoszenie o zamówieniu, 2017/S 162-335187

Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2 Wzór umowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 do Umowy – Adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii

Nr 3 Formularz oferty

Nr 4 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, format xml

Nr 4 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, format pdf

Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu, 2017/S 163-337168

Odpowiedzi na pytania - 05.09.2017

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - 05.09.2017

Odwołanie Orange Polska - 04.09.2017

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 21.09.2017 

Zmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - 21.09.2017 

Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji - 29.09.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 29.09.2017 r.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - 29.09.2017 r.

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy – 29.09.2017 r.

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do Umowy – Adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii – 29.09.2017 r.

Informacja o zebraniu Wykonawców

Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu, 2017/S 190-390240

Informacja o zebraniu Wykonawców - 09.10.2017 r.

Informacja z zebrania Wykonawców z 11.10.2017-wyjaśnienia i zmiana SIWZ

SIWZ zmodyfikowany 12.10.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany 12.10.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ zmodyfikowany 12.10.2017

Załącznik nr 2 do Umowy zmodyfikowany 12.10.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ zmodyfikowany 12.10.2017

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane 12.10.2017

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z 12.10.2017-opublikowane

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ - 19.10.2017

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane 19.10.2017

Sprostowanie ogłoszenia opublikowane

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty