Strona główna

PK XF 261.22.2017

Powrót do listy

wtorek, 29 sierpnia 2017

Rozbudowa posiadanej przez Prokuraturę Krajową infrastruktury serwerów blade.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ (w formacie xml i pdf)

Wyjaśnienia do SIWZ - 11.09.2017

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty