Strona główna

PK XF 261.31.2017

Powrót do listy

środa, 22 listopada 2017

Zakup usług serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania w jednostkach prokuratury

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia część I

Załącznik nr 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia część II

Załącznik nr 1C do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia część III

Załącznik nr 1D do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia część IV

Załącznik nr 1E do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia część V

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 3A do SIWZ - Formularz oferty część I

Załącznik nr 3B do SIWZ - Formularz oferty część II

Załącznik nr 3C do SIWZ - Formularz oferty część III

Załącznik nr 3D do SIWZ - Formularz oferty część IV

Załącznik nr 3E do SIWZ - Formularz ofery część V

Załącznik nr 4A do SIWZ - Kalkulacja ceny oferty część I

Załącznik nr 4B do SIWZ - Kalkulacja ceny oferty część II

Załącznik nr 4C do SIWZ - Kalkulacja ceny oferty część III

Załącznik nr 4D do SIWZ - Kalkulacja ceny oferty część IV

Załącznik nr 4E do SIWZ - Kalkulacja ceny oferty część V

Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ wersja pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ wersja xml

Wyjaśnienia treści SIWZ 21.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert 3.01.2018 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej