PK XF 261.37.2017

Dostawa samochodów dla Prokuratury Krajowej


Ogłoszenie o zamówieniu nr 613324-N-2017, 13.11.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Część I zamówienia

Nr 1A Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2A Specyfikacja techniczna pojazdu

Nr 3A Formularz ofertowy

Część II zamówienia

Nr 1B Opis przedmiotu zamówienia - nieaktualny

Nr 2B Specyfikacja techniczna pojazdu

Nr 3B Formularz ofertowy

Wspólne dla części I i II zamówienia

Nr 4 Wzór umowy

Nr 5 Oświadczenie wykonawcy

Nr 6 Oświadczenie wykonawcy

Zmiana treści SIWZ, 14.11.2017

Zmodyfikowany Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia, Część II zamówienia

Informacja z otwarcia ofert, 21.11.2017