Strona główna

PK XF 261.38.2017

Powrót do listy

wtorek, 28 listopada 2017

Zakup usług serwisu pogwarancyjnego na potrzeby Prokuratury Krajowej

Ogłoszenie o zamówieniu nr 622401-N-2017, 28.11.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Część I zamówienia

Nr 1A Opis przedmiotu zamówienia

Nr 3A Formularz ofertowy

Kalkulacja ceny oferty

Część II zamówienia

Nr 1B Opis przedmiotu zamówienia

Nr 3B Formularz ofertowy

Kalkulacja ceny oferty

Część III zamówienia

Nr 1C Opis przedmiotu zamówienia

Nr 3C Formularz ofertowy

Kalkulacja ceny oferty

Część IV zamówienia

Nr 1D Opis przedmiotu zamówienia

Nr 3D Formularz ofertowy

Wspólne dla Części I, II, III i IV zamówienia

Nr 2 Wzór umowy

Nr 4 Oświadczenie wykonawcy 

Nr 5 Oświadczenie wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 19.12.2017