Strona główna

Przetargi

 • 2015-11-19 00:00:00

  PG XF 292/24/15

  Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego serwerów i sieciowych urządzeń aktywnych systemu AD i poczty elektronicznej
  w Prokuraturze Generalnej czytaj więcej: PG XF 292/24/15

 • 2015-11-17 00:00:00

  PG XF 292/25/15

  Zakup usługi transmisji danych z wykorzystaniem łącza światłowodowego pomiędzy Prokuraturą Generalną
  i Ministerstwem Sprawiedliwości obejmującego całość działań techniczno - organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia Zamawiającemu pasywnej infrastruktury światłowodowej realizowanej jako „ciemne włókno" światłowodowe o ilości włókien 14J pomiędzy lokalizacją Prokuratury Generalnej przy ulicy Rakowieckiej 26/30 w Warszawie a lokalizacją Ministerstwa Sprawiedliwości - Centralny Zarząd Służby Więziennej przy ulicy Rakowieckiej 37a czytaj więcej: PG XF 292/25/15

 • 2015-10-12 00:00:00

  PG XF 292/20/15

  Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów (osób i imienia) Prokuratury Generalnej położonych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30 czytaj więcej: PG XF 292/20/15

 • 2015-09-11 00:00:00

  PG XF 292 / 15 / 15

  Kompleksowa obsługa serwisowa (konserwacja i bieżące naprawy) kserokopiarek oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Prokuraturze Generalnej. czytaj więcej: PG XF 292 / 15 / 15

 • 2015-09-09 00:00:00

  PG XF 292/18/15

  Wybór Licensing Solution Providers (LSP) - odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft i usług stowarzyszonych dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zgodnie z postanowieniami bezterminowych umów ramowych zawartych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z firmą Microsoft czytaj więcej: PG XF 292/18/15

 • 2015-08-25 00:00:00

  PG XF 292/13/15

  Dostawa przystawki formatu A3 do skanowania płaskiego kompatybilnej ze skanerem i3200 firmy Kodak w ramach projektu „Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. czytaj więcej: PG XF 292/13/15

 • 2015-08-19 00:00:00

  PG XF 292/17/15

  Modernizacja systemu przetwarzania danych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury czytaj więcej: PG XF 292/17/15

 • 2015-08-12 00:00:00

  PG XF 292/16/15

  Rozbudowa przestrzeni dyskowej i mocy obliczeniowej systemu digitalizacji akt
  w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w ramach projektu „Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt
  w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury” czytaj więcej: PG XF 292/16/15

 • 2015-08-05 00:00:00

  PG XF 292/12/15

  Zakup i instalacja niezbędnej infrastruktury sprzętowej i licencji oprogramowania systemowego dla budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Prokuratury (Etap I) czytaj więcej: PG XF 292/12/15

 • 2015-08-04 00:00:00

  PG XF 292/14/15

  Zakup 9 szt. fotokopiarek czytaj więcej: PG XF 292/14/15