Strona główna

Skład Prezydium KRP

Przewodniczący

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

 

Pierwszy Wiceprzewodniczący

Bogdan Święczkowski

Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy

 

Wiceprzewodniczący

Agata Gałuszka-Górska

Zastępca Prokuratora Krajowego

 

Sekretarz

Przemysław Funiok

Dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej