Strona główna

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W sprawach karnych i karnych skarbowych doniesienia karne rozpatrywane są zgodnie z wymogami kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego skarbowego.

Doniesienie można złożyć na piśmie bezpośrednio w siedzibie prokuratury lub drogą pocztową albo ustnie do protokołu.

W doniesieniu należy wskazać:

  • kiedy, gdzie i na czyją szkodę popełniono przestępstwo,
  • na czym przestępstwo polegało i kto jest jego sprawcą (jeżeli donoszący ma tę wiedzę),
  • czy i jakimi dowodami dysponuje skarżący na poparcie doniesienia, ewentualnie jakie dowody i gdzie należy zabezpieczyć,
  • podać dokładny adres, tak donoszącego, jak i innych zgłaszanych osób (jeżeli donoszący ma taką wiedzę).

Złożenie doniesienia jest bezpłatne.

 

W sprawach innych niż karne pismo (skargę, podanie) można złożyć bezpośrednio w siedzibie prokuratury lub drogą pocztową albo ustnie do protokołu (notatki urzędowej).

W piśmie należy zwięźle opisać charakter problemu i wskazać oczekiwania co do działań prokuratury.