Strona główna

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny urzędowania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych jej jednostek

od poniedziałku do piątku w godz.  7.15 - 15.15

 

W Prokuraturze Okręgowej  w Poznaniu przyjęcia interesantów odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, a w każdy poniedziałek dodatkowo od 14.00 do 18.00 przez wyznaczonych prokuratorów.

Przyjęcia interesantów przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu lub jego Zastępców w sprawach skarg i wniosków odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 13.00-14.00.

 

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz Prokuratur Rejonowych okręgu poznańskiego:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
 2. Dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.15 -15.15) do biura podawczego na następujących nośnikach danych:
  • dyskietka 1,44 MB,
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • płyta CD-RW.


Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, lub podpisane przy użyciu profilu zaufanego w ePUAP.
 2. Nośnik, na którym dostarczono dokument elektroniczny musi być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego identyfikację.
 3. Dokument elektroniczny przekazany na nośniku jest przekazywany adresatowi wraz z nośnikiem.
 4. Doręczenie dokumentu elektronicznego na nośniku danych zostanie poświadczone dokumentem w postaci papierowej.
 5. Akceptowane formaty dokumentów to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, XML, TXT, GIF, TIF (.TIFF), BMP, JPG, ODS, ODT, PDF, SVG, PNG
 6. Wielkość dokumentu wraz z załącznikami do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5MB,
 7. Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA! Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - (konto jest bezpłatne).

 

 

   Z dniem 1 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych srodkach komunikowania się, regulujaca między innymi , zasady obsługi w kontaktach z organami administarcji publicznej osób uprawnionych, które doświadczaja trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Poniżej zamieszczamy odnośnik do treści ustawy.
Ustawa o języku migowym i innych srodkach komunikowania się