Strona główna

Sprawozdania i statystyki

 • 2012-09-07 00:00:00

  Sprawy z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych w I półroczu 2012r

  WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA dotyczącego spraw prowadzonych w I półroczu 2012 r. w jednostkach organizacyjnych prokuratury z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych (tj. spraw zarejestrowanych, wszczętych w tym okresie oraz kontynuowanych w tym okresie a wszczętych, czy też zarejestrowanych we wcześniejszym okresie) sporządzony na podstawie danych przekazanych przez prokuratury apelacyjne.   czytaj więcej: Sprawy z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych w I półroczu 2012r

 • 2012-03-15 00:00:00

  Sprawy z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych w 2011 r.

  Wyciąg ze sprawozdania dotyczącego spraw prowadzonych w  2011r. w jednostkach organizacyjnych prokuratury z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych ( tj. spraw zarejestrowanych,      wszczętych w tym okresie oraz kontynuowanych w tym okresie a wszczętych, czy też zarejestrowanych we wcześniejszym okresie) sporządzony na podstawie danych przekazanych przez prokuratury apelacyjne czytaj więcej: Sprawy z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych w 2011 r.

 • 2012-03-07 14:07:01

  Sprawy karne w prokuraturze w 2011 r.

  Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych za rok 2011, sygn. PG-P1K (pobierz plik)

 • 2012-03-07 14:05:18

  Sprawy cywilne i administracyjne w prokuraturze w 2011 r.

  Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych za rok 2011 r. , sygn. PG-P1CA  (pobierz plik)

 • 2012-03-07 14:02:12

  Zwierzchni nadzór służbowy w prokuraturze w 2011 r.

  Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych za rok 2011 r. , sygn. PG-P1N (pobierz plik).

 • 2011-08-18 14:12:28

  Zwierzchni nadzór służbowy w prokuraturze w I pólroczu 2011r.

  Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych za I półrocze 2011, PG-P1N (pobierz plik)

 • 2011-08-18 14:11:00

  Sprawy cywilne i administracyjne w prokuraturze w I pólroczu 2011 r.

  Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych za I półrocze 2011,  PG-P1CA (pobierz plik)

 • 2011-08-18 14:08:00

  Sprawy karne w prokuraturze w I półroczu 2011 r.

  Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych za I półrocze 2011, PG-P1K (pobierz plik)

 • 2011-03-21 14:38:55

  Informacja statystyczna

  Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych oraz wnoszonych i rozpoznawanych w tych sprawach środków odwoławczych ( MS-P1N) - I pólrocze 2009 (pobierz plik)

 • 2011-03-21 14:37:21

  Informacja statystyczna

  Sprawozdanie z działalnosci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczace ewidencji spraw oraz czynnosci procesowych prokuratora (MS - P1n) za I półrocze 2010 roku (pobierz plik)