Strona główna

Sprawozdania i statystyki

 • 2011-03-21 14:37:21

  Informacja statystyczna

  Sprawozdanie z działalnosci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczace ewidencji spraw oraz czynnosci procesowych prokuratora (MS - P1n) za I półrocze 2010 roku (pobierz plik)

 • 2011-03-21 14:35:48

  Informacja statystyczna

  Sprawozdanie z działalnosci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczace ewidencji spraw oraz czynnosci procesowych (MS - P1c) za I pólrocze 2010r. (pobierz plik)

 • 2011-03-21 14:34:10

  Informacja statystyczna

  Sprawozdanie z działalnosci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczace ewidencji spraw, czynnosci procesowych prokuratora w sprawach karnych oraz wnoszonych i rozpoznawanych w tych sprawach środków odwoławczych ( MS-Pk) za 2009 r. (pobierz plik)

 • 2011-03-21 14:31:16

  Informacja statystyczna

  Sprawozdanie z działalnosci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczace ewidencji spraw, czynnosci procesowych prokuratora w sprawach karnych oraz wnoszonych (MS - P1k) za I pólrocze 2010 r.  (pobierz plik)

 • 2011-03-21 14:27:16

  Informacja statystyczna

  Sprawozdanie z działalnosci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczace ewidencji spraw, czynnosci procesowych prokuratora w sprawach karnych oraz wnoszonych i rozpoznawanych w tych sprawach srodków odwoławczych (MS P1k) za I pólrocze 2010r. (pobierz plik)

 • 2011-03-21 14:27:16

  Informacja statystyczna

  Sprawozdanie z działalnosci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczace ewidencji spraw, czynnosci procesowych prokuratora w sprawach karnych oraz wnoszonych i rozpoznawanych w tych sprawach srodków odwoławczych (MS P1k) za I pólrocze 2010r. (pobierz plik)

 • 2011-03-21 14:25:45

  Informacja statystyczna

  Sprawozdanie z działalnosci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczace ewidencji spraw, czynnosci procesowych prokuratora w sprawach karnych oraz wnoszonych i rozpoznawanych w tych sprawach srodków odwoławczych (MS - P1k) za 2010 r. (pobierz plik)

 • 2011-03-21 14:22:40

  Informacja statystyczna

  Sprawozdanie z działalnosci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczace ewidencji spraw oraz czynnosci procesowych prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych (MS - P1n) za 2010 r. (pobierz plik)

 • 2011-03-21 14:20:25

  Informacja statystyczna

  Sprawozdanie z działalnosci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczace ewidencji spraw oraz czynnosci procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych ( MS- P1c) za I pólrocze 2010 r. (pobierz plik)

 • 2011-03-21 14:14:12

  Informacja statystyczna

  Sprawozdanie z działalnosci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczace ewidencji spraw oraz czynnosci procesowych prokuratora (MS - P1n)  za 2010 r.   (pobierz plik)